MLadí hasiči

Náš sbor má i vlastní mladé hasiče, kteří trénují na závody a pomáhají na akcích pořádaných sborem. Počet dětí se neustále mění, někteří odcházejí, protože se jim tréninky překrývají s jiným sportem, nebo nemají dostatečný zájem, děti ale i přicházejí a začínají poznávat a provozovat požární sport. Děti se každoročně účastní soutěží a podávají dobré výkony. 

Pokud by měl někdo z dětí zájem se přidat, budeme jedině rádi. 

Kontakt

SDH Pokřikov sdhpokrikov@gmail.com