Historie

Mládež v našem sboru

První zmínka o práci s mládeží pochází z roku 1938, kde v "matriční knize" sboru je zařazen Oldřich Nosál jako cvičitel dorostu. Jsou nacvičována prostná (cvičení se žebříkem a sekerami). V roce 1951 je referentem mládeže Josef Navrátil. V roce 1952 a 1953 zastává tuto funkci Oldřich Kercl. Stejné zařazení má v roce 1954 Josef Paulus a v roce 1955 Čeněk Sodomka. V roce 1956 bylo založeno družstvo žáků, které pod vedením Václava Sádovského cvičilo asi do roku 1958. 

V roce 1975 sestavil na popud sboru velitel Josef Paulus kolektiv dětí, se kterými nacvičil některé požární disciplíny (požární útok od hydrantu). Od roku 1976 získává oddíl mladých hasičů definitivní a stálou podobu. Svoji činnost zahájil v únoru soutěží v Rosicích u Chrasti a posléze 28.-30. 5. 1976 požárními disciplínami v Mírově. Soutěží se podle pravidel celostátní hry "Plamen" pro mladé hasiče. 

Základem této soutěže jsou počátkem roku kulturní programy, v létě požární disciplíny - požární útok, štafeta 4×60 m, štafeta dvojic, hadicová štafeta, uzlová štafeta, zásah džberovou stříkačkou. Jednotlivé disciplíny se postupem času mění. Na podzim probíhá branný závod. Podstatnou součástí soutěže je vedení kroniky kolektivu. 

Prvním vedoucím oddílu je zvolen Josef Fajmon. Oddíl tvoří družstvo mladších a družstvo starších žáků. Oddíl se rovněž zúčastnil spolu s mládeží z Mrákotína a Vojtěchova okrskového cvičení v Pokřikově. Na závěr roku mladí hasiči soutěžili v branném závodě ve Svratouchu.

Okresní vyhodnocení hry Plamen 1977 proběhlo 20.-22. 5. 1977 v Hluboké. Výborné výsledky v jednotlivých disciplínách maří nedůsledně vedená kronika, která odsunuje naše mladé hasiče až na 13. místo. V jednotlivých soutěžích vybojovali žáci 10 diplomů, míč a různé hry. V roce 1978 probíhá hra Plamen v Mírově, podzimní branný závod se běží v Horce. 

Další ročník 1979 začíná 24. 2. ve Slatiňanech. Tento rok končí svoji působnost jako vedoucí Josef Fajmon z důvodů stavby rodinného domku. Podařilo se mu vybudovat kvalitní oddíl, patřičně hrdý na svoji příslušnost ke sboru a obci, který se bude postupem času dále zkvalitňovat a bude chloubou nejen sboru, ale i celé obce. 

Na podzim roku 1979 byl jako nový velitel oddílu zvolen Lubomír Chaloupka. Oddíl zahájil svoji činnost 1. 3. 1980 účastí na kulturním klání ve Slatiňanech. V měsící dubnu se podařilo mladým hasičům společně s vedoucím uhasit požár suché trávy podél železniční trati, kterou zapálil nějaký nezodpovědný občan. Metrové plameny spálily úsek dlouhý asi 200 m. Okresní vyhodnocení hry Plamen se konalo na Konopáči. Oddíl se umístil na 17. místě. Na tomto umístění měla vliv neúčast v podzimním braném závodě a také nezkušenost nového vedoucího. Do dalších let se podařilo odstranit trestné hodnocení za kroniku, zkvalitnit přípravu na soutěže a trvale se tak prosadit mezi nejlepší v okrese. 

Od roku 1983 je okres rozdělen na několik oblastí a do okresního kola postupuje několik nejlepších kolektivů podle předem daného klíče. 

Vzhledem k tomu, že u žákovského oddílu vychází mnoho dobře vycvičených chlapců, rozhodl se sbor ustavit kolektiv dorostu. Jeho vedoucím byl zvolen Vlastimil Ruda. Při nácvicích disciplín si vedoucí žáků a dorostu navzájem vypomáhají. Kolektivy dorostu cvičí jako muži, respektive jako ženy, účastní se branných závodů a vedou kroniku oddílu. Kolektiv dorostu se zúčastnil soutěže v Chacholicích a obsadil celkově 6. místo. Na branném závodě ve Svratouchu 27. 10. 1984 se umístil na 2. místě. 

V roce 1985 se okresní kolo dorostu i hry Plamen konalo ve Skutči. Dorostenci podali velmi slušný výkon a vybojovali celkové 2. místo. Ještě lepší podívanou připravili svým výkonem žáci, kteří vyhráli požární útok na tehdejší dobu úctyhodným časem 28 sec. a celkově obsadili 1. místo v okrese a postoupili do krajského kola v Poličce, kde po drobném zaváhání obsadili 5. místo. Na podzim probíhají branné závody. V Krouně hlídka žáků vítězí a v Kameničkách hlídka dorostu skončila na 2. místě. 

V roce 1986 žáci vybojovali na oblastním kole v Trhové Kamenici 1. místo. Okresní kolo proběhlo rovněž v Trhové Kamenici a náš oddíl se umístil na 3. místě. Významnou událostí v tomto roce je založení nového oddílu děvčat. Do čela je zvolena Vlasta Vacková a její zástupce Jaroslava Fajmonová. Branný závod proběhl ve Žďárci u Skutče, chlapci se umístili na 1. místě. Oddíl děvčat se v silné konkurenci velmi těžko prosazuje. 

Rok 1987 je pro naše mládežnické kolektivy mimořádně příznivý. Okresní kolo dorostu v Předhradí naši dorostenci vyhráli a postoupili do krajského kola, které proběhlo v Rychnově nad Kněžnou a tam obsadili pěkné 4. místo. Žáci nejprve zvítězili v oblastním kole v Kameničkách, a pak stejným způsobem nedali šanci nikomu jinému v okresním kole v Tuněchodech. Oddíl děvčat se umístil na 7. místě. Na krajském kole v Pardubicích však již družstvo chlapců úspěch nemělo a skončilo na 8. místě. Na branném závodu v Mrákotíně žáci obsadili 3. místo, hlidky dorostu v Blatně 1. a 2. místo. 

V roce 1988 postupují žáci z oblastního kola jako druzí. Na okresním srazu v Ronově nad Doubravou se umístili na 4. místě. Lépe se dařilo dorostencům, vyhráli okresní kolo a postoupili do krajského kola. Na branný závod v Boru u Skutče se postavili dvě hlídky starších a dvě hlídky děvčat. Chlapci závod vyhráli, dívky se umístili na 2. a 3. místě. Z vedení oddílu odstupuje Vlasta Vacková a její funkci přebírá Jaroslava Fajmonová. 

5. května 1989 se oddíl dorostu zúčastnil okresního kola v Trhové Kamenici. I v tomto roce byl úspěšný a vybojoval si prvním místem postup do Krajského kola. Žáci obvodní kolo vyhráli. V okresním kole po slibném začátku nezvládli plně požární útok a byli odsunuti z 2. až na 7. místo. Na podzimním braném závodě obsadili starší žáci 5. místo. Dorostenci tentokrát netradičně soutěžili v technických disciplínách (požární útok, štafeta 4×100 m a branný závod) a umístili se na 4. místě. 

V květnu 1990 se v Bojanově zápolilo o konečné umístění dorostenců. Náš kolektiv se bohužel umístil až na 6. místě. Oddíl chlapců opět v tomto roce v oblastním kole zvítězil a v okresním kole se umístil na 3. místě. V tomto roce zaznamenal též svůj největší úspěch oddíl dívek. V okresním kole se umístil na pěkném 4. místě. 

V roce 1991 se oddíl chlapců a děvčat pro nedostatek nových žáků a žaček sloučil do jednoho smíšeného oddílu. Odrostlé dívky byly zapojeny do kolektivu dorostu. Oblastní kolo hry Plamen se konalo 25. 5. 1991 poprvé v naší obci. Oddíl využil příležitosti domácího prostředí a zvítězil. V okresním kole žáci opět zabodovali a vítězstvím zajistili postup do krajského kola v Bílých Poličanech. Zde však obsadili až 10. místo. Dorostenky a dorostenci se ve svých soutěžích shodně umístili na 3. místech. V tomto roce končí svoji činnost v oddílu Jaroslava Fajmonová. 

Oddíl v roce 1992 znovu opakuje svůj úspěch, po vítězství v oblastním a okresním kole postupuje do kola krajského. Zde však opět nemá štěstí a obsazuje až 9. místo. Kolektivy dorostu v okresním kole opět shodně obsazují 3. místa. 

Na okresním kole hry Plamen v roce 1993 mají žáci opět jen krůček k vítězství, ale nakonec po drobném zaváhání při požárním útoku končí celkově na 2. místě. Lépe si vedl kolektiv dorostenek, kterým se v okresním kole podařilo zvítězit a postoupit do krajského kola. 

V roce 1994 obsadil pěkné 3. místo a rok poté si vítězstvím zajistit účast v krajském kole v Poličce, kde se jim nepodařilo obsadit medailové místo. 

V roce 1998 ukončil svoje působení jako vedoucí oddílu mladých hasičů Lubomír Chaloupka. Našim dětem se věnoval od roku 1979 každý pátek. Za sedmnáct let prošlo oddílem mladých hasičů více než 60 pokřikovských dětí. Pod jeho vedením oddíl pětkrát zvítězil v okresním kole hry Plamen, pětkrát obsadil druhé místo a dvakrát třetí místo. Osmkrát zvítězil v oblastních kolech. Mladí hasiči náš sbor reprezentovali v krajských kolech hry Plamen, v branných závodech "O partizánský samopal" a závodech branné všestrannosti. Tyto výsledky hovoří o kvalitě oddílu, který se stal v našem regionu pojmem, ale i o práci vedoucího, který mladé lidi připravoval. 

V roce 1999 a 2000 pracuje s našimi dětmi Martin Haneberk a od roku 2001 působí jako vedoucí oddílu Petra Černíková. Naši žáci se po vítězství v okresním kole účastní krajského kola ve Vysokém Mýtě. Zde se jim však opět nedaří. Od roku 2003 působil jako vedoucí mladších hasičů Roman Halamka. 

Nyní působí jako vedoucí mladých hasičů Markéta Kynclová, která tuto funkci zastává již 10 let. 

Novinky

13.08.2019 13:29
Dne 8.5. 2019 se konaly již 4té Jiříkovské toulky. Tentokrát se putovalo po okolí Pokřikova s pracovním názvem "po našich rybnících". Výšlap začínal v 9 hodin srazem na odpočívadle, odkud se vycházelo směrem do Hesin, kde účastníci obešli rybníky, nejen Hesinský u kterého se opékaly buřty, ale i...
04.05.2019 13:08
V sobotu 27.4. se konala pohárová soutěž ve Svratouchu, kam naši mladí hasiči odjeli již v raních hodinách. Jednalo se o specifickou soutěž ve vázání úzlů, takovéto soutěže se naš sbor ještě nezúčastnil. V soutěži si děti vedly velmi dobře, odvezly si domů nejen pohár za týmovou soutěž, ale i za...
20.04.2019 12:53
6. dubna se konala organizovaní akce pod názvem, Ukliďmě Česko, ukliďně svět. Celou akci zorganizovala paní Sodomková. V jednu hodinu po polední se dobrovolníci sešli před hasičskou zbrojnicí, odkud se jednotlivé skupinky rozešly podél hlavních silnic a vodních toků. Odpad se sbíral do připravených...
30.03.2019 23:31
Letos se tradiční masopust konal 23.2.2019 opět nechyběly tradiční masky jako nevěsta s ženichem, laufr, turci, nebo kominící, největší úspěch u občanů měli kadeřníci a pojízdný bufet. Obchůzka začínala okolo deváté hodině ranní, kdy masky šly požádat starostu o povolení veselní v jeho obci, poté...
23.02.2019 23:17
16.2. se zúčastnilo 6 dětí z našeho sboru zkoušek odbornosti, které se konaly v hasičské zbrojnici v Krouně. Všichni úspěšně splnili dané odznaky i přes počáteční nervozitu. Gratulujeme a přejem spoustu úspěchů v dalších letech. 
16.02.2019 23:25
Dne 23.2. 2019 se bude konat tradiční masopustní obchůzka obcí. Přijměte srdečné pozvání na tuto akci. 
12.02.2019 22:45
7.2. 2019 část našeho sobru odjela do Jihlavy do Robinsonova parku. Robinsonův ostrov zábavy je největším zábavním parkem na Vysočině, najde se zde plno atrakcí pro děti i dospělé. V parku jsou například tyto atrakce: rychloskluzavka s tobogánem, kanónová střelnice, trampolíny a prolézací sítě,...
02.01.2019 21:57
Poslední den loňského roku se opět konalo společné bruslení. Tentokrát se konalo již od 11:15, ale místo zůstalo stejné, zimní stadion v Hlinsku. V 11 hodin se vyjíždělo od hasičské zbrojnice a účast byla naprosto rekordní, akce se tentokrát zúčastnilo něco mezi 60 a 70 lidmi. Takovýto úspěch...
15.12.2018 21:17
Dne 27. 12. se bude konat dětská diskotéka, nejen pro děti ze sboru a obce, ale i z okolí. Srdečně zveme všechny děti, spolu s rodiči na dětskou diskotéku v kulturním domě Pokřikov. 
17.11.2018 21:10
V pátek 30.11. se bude rozsvěcet Vánoční stromek, spolu s Mateřskou školou a Obcí Pokřikov Vás čeká odpoledne plný koled a předvánoční atmosféry. 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt