Oslavy 130 let trvání hasičského sboru SDH Vojtěchov

19.07.2014 16:00

V sobotu 19. 7. byl náš sbor pozván na oslavy 130 let hasičů do sousedního Vojtěchova. Byl připraven bohatý program, do kterého byla zahrnuta soutěž v požárním útoku. Soutěže se zúčastnily jak ženy, tak muži z Pokřikova, svoji ukázku měly i děti z Pokřikova. Ženy se umístily bezkonkurenčně na prvním místě a odjely domů s pohárem. Oslavy probíhaly až do večerních hodin a zakončily se taneční zábavou s kapelou Artur. 

Program oslav: 

12:15 - Průvod obcí a položení věnce k pomníku padlých
12:30 - Slavnostní zahájení 
Ocenění zasloužilých členů, žehnání praporu a znaku obce
13:15 - Soutěž požárních útoků
Vyhlášení výsledků 

Další odpolední aktivity:

Ukázka leteckých modelů
Drezůra psů
Soutěž přetahovaní lanem
Soutěž pivních štafet
Ukázka hašení domku
Ukázka staré techniky


Kontakt